Doel

Het doel van de oudervereniging (OV) is:

1. het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de school;

2. het bevorderen van de contacten tussen de ouders/verzorgers van de leerlingen onderling;

3. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding;

4. het behartigen van de belangen van leerlingen door (mede) financiering van hulpmiddelen en activiteiten die de school en het onderwijs ten goede komen;

5. het bevorderen van de bloei van het zelfstandige openbare gymnasium.