Stormbaan kolderdag 2016 geslaagd

Donderdag 21 april vierden de zesdeklassers 'kolderdag'. Het thema dit jaar was 'Party in the USA'. In de grote pauze verzorgde een band van een aantal zesdeklassers een optreden en hadden de verklede eindexamenleerlingen een dansje ingestudeerd. In de kantine werd eenmalig patat en popcorn verkocht.

Buiten stond een stormbaan klaar voor leerlingen uit alle jaarlagen. Ook docenten lieten zich van hun vrolijkste kant zien. Een aantal van hen wisselde bij wijze van verassing van vak en klas. De dag werd afgesloten met een kolderfeest voor bovenbouwleerlingen van onze school.

De stormbaan werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de oudervereniging.

Kalender