Hier wil Frederiek een foto van ons allemaal

De oudervereniging is opgericht om de betrokkenheid van de ouders bij de school en de contacten tussen de ouders onderling te bevorderen. Bovendien bevordert zij het voortbestaan en de bloei van het Coornhert Gymnasium en de gymnasiale vorming in het algemeen.

Ouders van leerlingen van het Coornhert Gymnasium zijn lid van de ‘Oudervereniging Coornhert Gymnasium’ wanneer zij de jaarlijkse contributie betalen.

Onze activiteiten kunt u in zijn geheel nalezen onder het tabblad 'De vereniging'

Het bestuur kent voor elk leerjaar één contactouder. U kunt deze ouders benaderen wanneer opvallende zaken worden gesignaleerd die bij bestuur en school om aandacht vragen. De contactouders voor de leerjaren kunt u vinden onder het tabblad 'Contact'.

De oudervereniging ondersteunt vanuit het Ouderfonds verschillende activiteiten van de school voor de leerlingen, waar het reguliere onderwijsbudget geen ruimte voor biedt (o.a. bijdrage debat, schaken, sport en muziek). Dit gebeurt vanuit de contributie die de ouders voor hun lidmaatschap van de vereniging betalen.

Kalender