Home

De oudervereniging is opgericht om de betrokkenheid van de ouders bij de school en de contacten tussen de ouders onderling te bevorderen. Bovendien bevordert zij het voortbestaan en de bloei van het Coornhert Gymnasium en de gymnasiale vorming in het algemeen.

Ouders van leerlingen van het Coornhert Gymnasium zijn lid van de ‘Oudervereniging Coornhert Gymnasium’ wanneer zij de jaarlijkse contributie betalen. De oudervereniging ondersteunt vanuit het Ouderfonds verschillende activiteiten van de school voor de leerlingen, waar het reguliere onderwijsbudget geen ruimte voor biedt (o.a. bijdrage debat, schaken, sport en muziek). Het fonds bestaat uit de contributie die de ouders voor hun lidmaatschap van de vereniging betalen.

Elke ouder/verzorger mag deelnemen aan de vergadering. Er is geen maximum gesteld. We komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering, waarbij ook de schoolleiding aanschuift, die ons informeert over lopende schoolzaken. Een lid van de medezeggenschasraad sluit ook aan bij de vergadering.

Het Coornhert stelt betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Mocht u geinteresseerd zijn om u aan te sluiten of gewoon eens een kijkje te komen nemen tijdens een vergadering, bent u van harte welkom!

Het doel

Het doel van de oudervereniging (OV) is

  1. Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de school;
  2. Het bevorderen van de contacten tussen de ouders/verzorgers van de leerlingen onderling;
  3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding;
  4. Het behartigen van de belangen van leerlingen door (mede) financiering van hulpmiddelen en activiteiten die de school en het onderwijs ten goede komen;
  5. Het bevorderen van de bloei van het zelfstandige openbare gymnasium.

Bestuur en contactouders

Het bestuur is benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, en daarnaast een aantal ouders waarvan de meesten een functie als contactouder vullen. Het streven is dat er voor elke jaarlaag minstens één contactouder in het bestuur zit. De contactouder kan worden benaderd wanneer opvallende zaken worden gesignaleerd, die bij de schoolleiding om aandacht vragen.

Bovendien kan elke ouder/verzorger deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Er is geen maximum gesteld. Het bestuur komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering, waarbij ook de schoolleiding aanschuift, die ons informeert over allerlei schoolzaken. Een lid van de medezeggenschapsraad sluit ook aan bij de vergadering.

Het Coornhert stelt betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Mocht u geïnteresseerd zijn om u aan te sluiten of gewoon eens een kijkje te komen nemen tijdens een vergadering. U bent van harte uitgenodigd!

 

Kalender