Het Ouderfonds

Inkomsten en contributie

De contributie bedraagt voor het huidige leerjaar (2020-21)  € 27,50 per kind, dat op het Coornhert zit. De contributie wordt door de school geïnd, tegelijkertijd met de kosten voor de leermiddelen. De contributie is vrijwillig maar de praktijk wijst uit, dat bijna elke ouder/verzorger deze betaalt.

In de laatste jaren heeft de oudervereniging jaarlijks ongeveer € 18 000 kunnen besteden aan activiteiten en voorzieningen voor de school en de leerlingen.

Begroting schooljaar 2020-21

Door Corvid-19 zullen eenn aantal activiteiten dit schooljaar niet plaatsvinden. Door deze onverwachte meevallers hebben we dit jaar de ruimte gevonden om een paar posten te verhogen. Het gaat hier om

Lees hier de begroting voor 2020-21 (pdf)

Uitgaven tot 2020

Hieronder een omschrijving van de grootste en terugkerende uitgaven uit het Ouderfonds in de afgelopen jaren. 

Schoolpenningen

De oudervereniging biedt aan elke geslaagde leerling de schoolpenning aan. Dit is een traditie van het Coornhert Gymnasium die we graag in ere houden. De kosten van de schoolpenningen zijn ongeveer € 4500 per jaar.

Inrichting schoolgebouw en inkopen van materiaal

De ouderverening heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan inkopen van materiaal en de inrichting van het gebouw, zoals in 2019 een nieuwe geluidsinstallatie voor in de aula, in 2017 bankjes voor de ingang van het alfagebouw, en in 2020 portofoons te gebruiken bij COMUN debatconferentie en andere evenementen.

Heeft u een goed idee voor materiaal of nuttige spullen waaraan wij de contributie zouden kunnen besteden? Neem contact op  met het bestuur of kom het zelf voorstellen bij een van onze vergaderingen.

School- en leerlingenactiviteiten

Om de 5 jaar, bij de lustrumviering van het Coornhert Gymnasium, besteedt de Oudervereniging een hoog bedrag aan activiteiten voor de leerlingen. In het lustrumjaar 2019 is dit bedrag uitgegeven aan een bezoek van alle leerlingen aan de Efteling. Hiervoor reserveert de Oudervereniging jaarlijks een bedrag van € 1500.

Overige uitgaven van boven € 1000 zijn de sponsoring van de debatclub, van sportieve activiteiten, van een jaarlijks docentendiner en de examenborrel na de diplomauitreiking. Met wat kleinere bedragen steunen we ook bijvoorbeeld het jaarboek, de kunstexpositie van de examenleerlingen en diverse leerlingenclubjes.

Heeft u een goed idee voor een activiteit waaraan wij de contributie zouden kunnen besteden? Neem contact op  met het bestuur of kom het zelf voorstellen bij een van onze vergaderingen.

Contact