Het doel

Het doel van de oudervereniging (OV) is

1. het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de school;

2. het bevorderen van de contacten tussen de ouders/verzorgers van de leerlingen onderling;

3. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding;

4. het behartigen van de belangen van leerlingen door (mede) financiering van hulpmiddelen en activiteiten die de school en het onderwijs ten goede komen;

5. het bevorderen van de bloei van het zelfstandige openbare gymnasium.

Bestuur en contactouders

Het bestuur is benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, en daarnaast een aantal ouders waarvan de meesten een functie als contactouder vullen. Het streven is dat er voor elke jaarlaag minstens één contactouder in het bestuur zit. De contactouder kan worden benaderd wanneer opvallende zaken worden gesignaleerd, die bij de schoolleiding om aandacht vragen.

Bovendien kan elke ouder/verzorger deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Er is geen maximum gesteld. Het bestuur komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering, waarbij ook de schoolleiding aanschuift, die ons informeert over allerlei schoolzaken. Een lid van de medezeggenschapsraad sluit ook aan bij de vergadering.

Het Coornhert stelt betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Mocht u geïnteresseerd zijn om u aan te sluiten of gewoon eens een kijkje te komen nemen tijdens een vergadering. U bent van harte uitgenodigd!