Activiteiten

De activiteiten die het bestuur van de Oudervereniging ontplooit, vallen uiteen in:

  1. Overleg met de schoolleiding
  2. Zelfstandige activiteiten (bv. Algemene ledenvergadering, thema-avonden)
  3. Gezamenlijke activiteiten met school (bv. bijdragen excursies, diploma-uitreikingen en culturele avonden)
  4. Schoolondersteunende activiteiten (bv. aanwezigheid tijdens open dagen)

De vereniging stelt middelen ter beschikking voor allerhande activiteiten, in en rond de school, die aansluiten bij de leeromgeving en de leef- en belevingswereld van de leerlingen. De doelen en activiteiten, waaraan de vereniging financieel bijdraagt, zijn heel verschillend. De oudervereniging heeft onder meer financieel bijgedragen aan:

  • Het schoolorkest, de debatclub en de schaakclub
  • Voorlichting aan ouders over actuele thema‚Äôs, zoals de netwerkavonden
  • Verbetering inrichting van de school
  • De herinneringspenningen voor leerlingen die met een diploma de school verlaten.