Doelstelling en speerpunten

De Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij de school tot uiting te brengen.

Om dit te bereiken heeft het bestuur, op basis van een enquête onder de ouders, de volgende speerpunten vastgesteld:

  1. Communicatie tussen ouders, school en leerkrachten verbeteren door zinnige informatie te geven over actuele en principiële thema’s.
  2. Bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.
    Dit betreft zowel het onderwijs zelf als het welbevinden van de leerlingen op school.
  3. Borgen van een goede begeleiding van individuele leerlingen.