Lidmaatschap en contributie

Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging. De contributie bedraagt voor het huidige leerjaar € 25,00 per kind dat op het Coornhert zit. De contributie wordt door de school geïnd, tegelijkertijd met de kosten voor de leermiddelen.