Overleg met de schoolleiding

De schoolleiding is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en doet verslag over actuele zaken in de school. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit de ouders te reflecteren op het beleid van de school. Uitgangspunten hierbij zijn een uitdagend onderwijsaanbod en een veilig leerklimaat voor de leerlingen.