Regionale afstemming passend onderwijs

Regionale afstemming passend onderwijs

Sinds begin 2015 moet elke school waar ouders aankloppen passend onderwijs verzorgen. Het Coornhert Gymnasium heeft hiertoe haar begeleidingscapaciteit vergroot. Scholen kunnen het passend onderwijs ook (deels) uitbesteden; u wordt doorverwezen naar een externe aanbieder.

Bent u als ouder ontevreden over het (uitbestede) passend onderwijs? Moet het volgens u anders worden geregeld? Lees dan de bijlage die u via deze link kunt ophalen.

Via deze link vindt u informatie over de regionale ondersteuning passend onderwijs en de inbreng van ouders daarbij.

Kalender