Uitgelekt: Leerlingen krijgen eigen potje
29-10-2020

Het bestuur komt binnenkort met een voorstel  voor de begroting van het Ouderfonds voor dit schooljaar. Het voorstel wordt op 12 november aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuw in de begroting is een budget voor activiteiten die door de leerlingen zijn bedacht en waarvoor zij om een geldbijdrage uit het Ouderfonds kunnen vragen. Hoe en wanneer de leerlingen deze aanvraag kunnen indienen wordt later besproken.

Ook is een bedrag begroot voor de inrichting van het schoolgebouw. Dit geld is vrijgekomen mede dankzij eenmalige meevallers in verband met corona.