Les volgen in pyjama?
15-01-2021

Van verschillende kanten horen we dat ouders onzeker zijn over wat er wel en niet mag tijdens de online lessen.

Om onze leden te hulp te schieten hebben we weer iets uit een nieuwsbrief geknipt (op de foto ziet u een thuiswerkende docent - van een andere school, uiteraard:)

Les op afstand voor leerlingen van leerjaar 1 t/m/ 5

 1. Op afstand is het Team in Teams het klaslokaal.
 2. De leerling zit bij aanvang van de les klaar achter de laptop en neemt actief deel aan de les via Teams.
 3. Bij een Keuzeles op afstand meldt een leerling zich actief aan bij het betreffende kanaal (via Teams). Door de wisselende groepssamenstelling is het voor de docent niet altijd haalbaar om alle leerlingen die een keuzeles op afstand volgen, in beeld te hebben.
 4. De afstandsles wordt opgestart met een videovergadering in Teams.
 5. De docent checkt eenmaal per les de aanwezigheid van de leerlingen en noteert deze in SOM. Dit kan op verschillende manieren:
  1. De leerling tikt op verzoek van de docent een kort berichtje in de chat van Teams.
  2. De les start actief met een Forms-vraag waarbij de docent van iedere leerling een reactie verwacht.
  3. Na afloop van de openingsvideovergadering checkt de docent of iedereen deze heeft gevolgd.
  4. Een eigen manier via Teams bedacht door de docent.
 6. Leerlingen hoeven niet de hele les via de camera zichtbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor docenten.
  •  De docent kan leerlingen verplichten de camera aan te zetten in geval van een persoonlijk gesprek (docent-leerling, één op één) of bij deelname aan een klein groepje leerlingen tijdens de les. 
  • Het staat de leerling vrij om een eigen achtergrond te kiezen. In ieder geval moet de leerling in gewone kleding, op een werkplek klaar zitten en altijd benaderbaar zijn door het aanzetten van de camera. 
  • Het is aan de docent om te bepalen op welke lesmomenten alle leerlingen of grote groepen via de camera zichtbaar moeten zijn. De docent kan een kleine groep leerlingen vragen zichtbaar te zijn via de camera. Deze groep vormt het ‘publiek’ voor de docent. Dat komt de les ten goede: praten tegen gezichten werkt immers anders dan tegen ‘rondjes’.
 7. Docenten trachten hun les gevarieerd in te richten. Zij zetten zich in voor een veilig leerklimaat.
  • Uitleg en opdrachten maken wisselen elkaar af. We zijn ons ervan bewust dat de concentratieboog alleen achter het scherm korter is. 
  • De docent nodigt leerlingen uit vragen te stellen via de chatfunctie. Dat maakt het gemakkelijker om vragen te stellen dan hardop via de microfoon. 
  • de docent maakt gebruik van ‘scherm delen’ om zo powerpoints en ander materiaal zichtbaar te maken voor leerlingen. Zo is de docent bovendien zelf niet voortdurend in beeld.
  • de docent spreekt een specifieke aan via een privé-bericht.
  • de docent kan er ook voor kiezen om één-op-één te videobellen.
 8. De docent sluit de les centraal af. Alle leerlingen laten zich zien in de centrale Teamsles (keren dus terug uit kanalen, kleine groepjes e.d.).