Schoolpenningen

De oudervereniging biedt aan elke geslaagde leerling de schoolpenning aan. Dit is een traditie van het Coornhert Gymnasium die we als oudervereniging graag in ere houden. De totale aanschafkosten van de schoolpenningen zijn jaarlijks ongeveer € 4500.

Hoewel we niet precies weten hoe en wanneer de huidige traditie is ontstaan, nemen we aan dat zij verwijst naar de praktijk rondom de Promotiepenningen van de Latijnse school (verbonden aan de Sint Jan en de voorloper van het huidige Coornhert gymnasium).

“De Latijnse School van Gouda, die al vanaf de veertiende eeuw bestond, gaf opdracht tot het maken van deze penningen voor de beste leerlingen. De ouders draaiden weliswaar voor de kosten op, maar het gaf natuurlijk enige status als zoonlief met een promotiepenning naar de Academie zou gaan. De School sloot een contract af met een zilversmid. Zo verzorgde Joost Verschure de penningen in de jaren 1686 tot 1695 en vader Dirk en zoon Jan van Oyen deden dat gedurende een groot deel van de achttiende eeuw, respectievelijk van 1717-1749 en 1750-1777. “ (Mijderwijk, 2006.)

Tegenwoordig wordt de schoolpenning niet alleen aan de beste leerlingen uitgereikt! We eisen ook niet dat ze bij het verlaten van de school een oratie in het Latijn zullen voordragen. Kijk maar even wat er vroeger van ze werd verwacht (en hoeveel dat kostte):

“In tegenwoordigheid van het stedelijk bestuur, curatoren, rector, leeraren, ouders en verdere belangstellenden, bedankten de met prijzen begiftigde jongelieden in 't latijn voor de hun bewezen gunsten. Dit bedankje werd vooraf door de onderwijzers opgesteld, die zich intusschen de vruchten van hun arbeid duur door de ouders lieten betalen! Tenminste we lezen in 1767 van ‘exorbitante geldsommen afgevurderd voor de gratiarum actiones’ ". (van der Meer, 1906)

De Oudervereniging gaat over de uitgifte van de schoolpenningen en heeft vastgesteld dat de leerlingen voor het verkrijgen van een penning aan 2 voorwaarden moeten voldoen: Eindexamen doen op het Coornhert + slagen (dus een diploma) op het Coornhert behalen.

 

Bronnen:

Van der Meer, W.J.F.: De Promotie-Penningen der Latijnsche School te Gouda in Tijdschrijft van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Amsterdam 1906

Mijderwijk, Leon : Gouda getand en geslagen in Tidinge van die Goude nr.2 april 2006

Kalender