Tips voor wie in de kerstvakantie nog iets voor school moet doen
22-12-2020

We hebben onderstaand stukje uit een nieuwsbrief van afgelopen week geknipt. Ook willen we jullie attenderen op de informatieavond "Hulp bij (t)huiswerk" die de school op 5 januari online organiseert.

Voor u - geknipt en geplakt:

Gezinsplanning

  • Ga aan het begin van de vakantie om de tafel met uw kind om de planning van de gezinsactiviteiten door te spreken van de komende twee weken. Wanneer gaat u weg, op welke dagen is er iets speciaals, zodat uw kind daar rekening mee kan houden met de eigen planning.
Hulp bij planning + geheugensteuntje
  • Vraag aan uw kind of het nog hulp nodig heeft om een planning te maken of graag een geheugensteuntje wil hebben wanneer het aan de slag zou moeten gaan. Dit soort gesprekken zijn veel makkelijker te voeren op het moment dat er niet meteen huiswerk moet worden gemaakt en de emoties neutraal/positief zijn. Maak afspraken op welke manier het geheugensteuntje wordt gebracht, welke communicatie uw kind prettig vindt, zodat het niet in de ‘tegen’-stand gaat.
  • Als uw kind moeite heeft om te stoppen met leuke dingen doen om huiswerk te maken is dat enorm logisch. Beginnen met huiswerk is vaak al vervelend, maar stoppen met iets leuks is nog vervelender. Starten met huiswerk wordt dan twee keer zo moeilijk. Kijk of u kunt helpen met het plannen door vaste momenten samen te prikken na het eten/sporten etc.
     
Realistisch plannen
  • Een realistische planning van de leerling is heel belangrijk. Sommige leerlingen gaan de vakantie in met de belofte om iedere dag twee uur huiswerk te gaan doen voor de komende twee weken. Steevast lukt ze dat niet, raken ze teleurgesteld in zichzelf en komen dan zelfs niet toe aan een kwartier per dag door die teleurstelling. Help uw kind om te beseffen dat motivatie en zelfsturing een spier is die langzaam getraind moet worden. Bespreek met uw kind wat haalbaar is. Laat uw kind liever kleinere doelen stellen: de kans dat uw kind succeservaring opdoet in het nakomen van de gemaakte afspraken, wordt zo groter. Succeservaringen hebben een positief effect op de motivatie!
  • Veel leerlingen ervaren school en huiswerk als iets wat nooit klaar is, dat er altijd door hun hoofd gaat “Je zou nog best even .... kunnen doen”. Zelfs leerlingen die bijna nooit met school bezig lijken te zijn hebben hier last van. Hierdoor wordt ook de vrije tijd die ze hebben negatief gekleurd door een hangend schuldgevoel. Door een tijdsspecifieke planning te maken wordt het makkelijker voor uw kind om school naast zich neer te leggen op het moment dat er geen huiswerk is gepland, waardoor het daadwerkelijk van de vrije tijd vol kan genieten en ook beter uitrust en energie terugkrijgt.

To-do lijstjes

  • Er zijn nu veel leerlingen die zich overspoeld voelen door school en de hoeveelheid werk. Door een to-do lijstje te maken, waar dingen afgevinkt kunnen worden, wordt het makkelijker om grip te krijgen op wat er klaar is en wat er nog moet. Verder voordeel: iedere keer dat je iets afvinkt, komt er weer wat dopamine vrij en dat motiveert :-)

 

Met vriendelijke groet,

Hanna de Vree
Coördinator Leerling Ondersteuning