09-10-2020 De begroting van het Ouderfonds

De eerstvolgende bestuursvergadering vindt dinsdag 13 oktober plaats.
Op de agenda staat onder andere de begroting van het Ouderfonds voor dit schooljaar. De begroting wordt binnenkort, op 12 november, aan de algemene ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring.
Elk jaar heeft de Oudervereniging ongeveer 18.000 euro te besteden. Op de website kunt u in hoofdlijnen lezen waar dat geld naartoe gaat

Heeft u een goed idee voor wat we met ons geld kunnen doen? Heeft u vragen over de huidige verdeling?

Dit is een heel goed moment om dat aan te geven. Laat een bericht achter op Facebook, schrijf een e-mail aan het bestuur of kom zelf naar de vergadering.

De bestuursvergadering zal deze keer online gehouden worden. Dat houdt in dat u zich van tevoren dient aan te melden.

Contact

Kalender