De oudervereniging

De Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium: actief, betrokken en bevlogen.

Het bestuur van de Oudervereniging is een actieve groep ouders die zich sterk maakt om de betrokkenheid en communicatie tussen ouders en school te bevorderen. De onderbouw en bovenbouw zijn min of meer in gelijke mate in het bestuur vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur en de taakverdeling kunt u vinden onder de knop ‘Contact’. Daarnaast maken namens de school drie adviserende leden deel uit van het bestuur: de rector, de conrector onderbouw en een docent.

Het bestuur vergadert 6x per jaar. De vergaderingen van het bestuur zijn toegankelijk voor de leden van de vereniging, de ouders dus. De data van de vergaderingen, die plaatsvinden op school in de docentenkamer, worden aangekondigd bij het tabje ‘kalender’.

Het bestuur van de Oudervereniging stelt contact met ouders erg op prijs. Heeft u onderwerpen die u graag onder de aandacht gebracht ziet, aarzelt u dan niet contact met het bestuur op te nemen. Dat kan liefst via e-mail of eventueel per post:
Oudervereniging Coornhert Gymnasium
p/a Coornhert Gymnasium
Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda