Bestuur en contactouders 2020-21

Het bestuur van de Oudervereniging stelt contact met ouders erg op prijs. U kunt ons persoonlijk bereiken om te praten over wat u bezighoudt. Of het nu gaat om de situatie van uw kind persoonlijk, of algemene zaken omtrent de school, alles kan met de oudervereniging worden besproken. Heeft u onderwerpen die u graag onder de aandacht gebracht ziet, aarzelt u dan niet contact met het bestuur op te nemen. Dat kan liefst via e-mail of eventueel per post:

Oudervereniging Coornhert Gymnasium
p/a Coornhert Gymnasium
Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda

Het bestuur werkt met contactouders, voor elke jaarlaag één. Deze kunt u per e-mail benaderen wanneer u zaken signaleert die bij bestuur en school om aandacht vragen.

 

Bestuursleden 2020-21

 

Liane Baltus
Voorzitter
Contactouder klas 5
E-mail

Frederiek van Wickeren
Secretaris
Contactouder klas 3 en 4
E-mail


Günther Stalenberg

Penningmeester
E-mail

     

Margrethe Skeie
Contactouder klas 6
E-mail

Fia Reimus
Contactouder klas 5
E-mail
Mary Steverink
Contactouder klas 4 en 5
E-mail
     
Egbert Siemonsma
Contactouder klas 4
E-mail
Marianne van Willigen
Contactouder klas 2
E-mail
Rochita Ruiz
Contactouder klas 2
E-mail
     
Eleonore Karman
Contactouder klas 2
E-mail

Darid Zouaoui
Contactouder klas 2
E-mail

Vacature
Contactouder klas 1

 

Kalender