ALV en workshop Passietest

 

De Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium nodigt alle ouders/verzorgers en hun tieners uit voor De Passietest workshop van Jolanda Oversluizen. Deze workshop wordt aansluitend aan de Algemene ledenvergadering op 30 oktober 2018 in het hoofdgebouw van het Coornhert Gymnasium gegeven.

De passietest is een twee uur durende workshop die kinderen en ouders de mogelijkheid geeft vast te stellen wat het allerbelangrijkste in hun leven is. Door middel van vragen die je in tweetallen bij elkaar afneemt, krijgt iedereen inzicht in de persoonlijke top vijf. Ouders worden niet bij hun kind in het tweetal ingedeeld.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur: Atrium open voor koffie en thee

19.30 uur: Algemene Ledenvergadering

. Opening, vaststelling agenda
. Bestuurssamenstelling, voorstellen contactouders en voordracht nieuwe bestuursleden
(bijlage, voorstellen nieuwe bestuursleden)
.Verslag vergadering 16 november 2017 (bijlage, notulen ALV 2017)
. Toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar (bijlage, jaarverslag 2017-2018)
. Financiën (bijlage, baten-lasten-balans 2017-2018 en begroting 2018-2019)
. Rondvraag en sluiting

20.00 uur: Passietest workshop.

We hebben plaats voor 180 personen (inclusief tieners). Er zijn nog circa 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via een reactie op dit bericht. Kun je niet bij de ALV aanwezig zijn, maar wel bij de workshop van Jolanda Oversluizen, meld je dan vooral ook aan. Voor deze workshop geldt: vol is vol.

Na de workshop kunnen ouders napraten en elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

We rekenen weer op een geslaagde avond en hopen je samen met je kind(eren) te mogen begroeten op dinsdag 30 oktober 2018.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium

Kalender