ALV en thema-avond Cybercriminaliteit

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Oudervereniging Coornhert Gymnasium

Dinsdag 12 november 2019

 

19.00 uur: Atrium open voor koffie en thee

19.30 uur: Ledenvergadering

 

 Agenda

  • Opening, vaststelling agenda
  • Bestuurssamenstelling en voorstellen contactouders en nieuwe bestuursleden
  • Toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar (OV jaarverslag)
  • Financiën 
  • Rondvraag en afsluiting

 

20.00 uur: Themabijeenkomst Cybercriminaliteit verzorgd door Surelock

Masterclass Cybercriminaliteit

Onder het credo: “slimmer dan de hacker”, hoor je hoe de meest gangbare vormen van cybercriminaliteit in de praktijk in elkaar zitten.

Met de snelheid waarop onze digitale snelweg terrein wint is er geen weg terug. Surelock neemt ons daarom mee in de risico’s die wij anno 2019 als individu lopen op het gebied van informatiebeveiliging, datalekken en privacy-issues. Geen verhalen vol technische details, maar visueel, praktijkgericht en met aansprekende voorbeelden.

  • Hoe groot is het risico van cybercrime voor de gemiddelde Nederlander?
  • Waar gaat het bij 99% van de Nederlanders fout op het gebied van informatiebeveiliging?
  • Eyeopeners met betrekking tot privacy en identiteitsfraude.
  • Hoe zorg je ervoor dat je je privacy en identiteit beschermt?

Het belooft een interactieve avond te worden over de ontwikkelingen in de digitale wereld en de gevaren hiervan in de praktijk. Serieus, en ook met de nodige humor en anekdotes. De avond is nadrukkelijk ook bedoeld voor jongeren, dus neem je kind(eren) mee.

Het is fijn als u zich hier registreert voor deelname aan de avond.

We kijken uit naar jullie deelname!

Graag tot 12 november,

Het bestuur van de Oudervereniging