Bestuur en contactouders 2023-24

Het bestuur van de Oudervereniging stelt contact met ouders erg op prijs. U kunt ons persoonlijk bereiken om te praten over wat u bezighoudt. Of het nu gaat om de situatie van uw kind persoonlijk, of algemene zaken omtrent de school, alles kan met de oudervereniging worden besproken. Heeft u onderwerpen die u graag onder de aandacht gebracht ziet, aarzelt u dan niet contact met het bestuur op te nemen. Dat kan liefst via e-mail of eventueel per post:

Oudervereniging Coornhert Gymnasium
p/a Coornhert Gymnasium
Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda

Het bestuur werkt met contactouders, voor elke jaarlaag één. Deze kunt u per e-mail benaderen wanneer u zaken signaleert die bij bestuur en school om aandacht vragen.

 

Bestuursleden 2023-2024

 

 

 

 

Eleonore Karman
Voorzitter 
E-mail

Winchor Bramer
Secretaris


Vincent Raijmakers
Penningmeester
 

     

Jeroen Carol-Visser
website
E-mail

Wouter Bijlsma
Communicatie

il

Contact Ouders 2023-2024

   

Contactouder Klas 1

Contactouder Klas 2

Contactouder Klas 3

     

Contactouder Klas 4

Contactouder Klas 5

Audrey Moolenkamp

Contactouder Klas 6

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender