Verslag lezing hoogbegaafdheid 20 november 2023

 

 Openbare ALV Oudervereniging        

20 november 2023

Aanwezigen:
Bestuur Oudervereniging:
Eleonore (vz), Jeroen, Vincent, Wichor (verslag), Wouter.

Contactpersonen school: Jacques van Hoof (rector),

Ouders: ca 70 aanwezigen.

Verslag op hoofdlijnen:

1. agenda
2. Verslag van vorige ALV
3. Jaarverslag 22-23
4. Financieel verslag 
5. Kascontrolle

  1. Opening en Algemene Ledenvergadering Oudervereniging:
  • Bestuur oudervereniging stelt zich voor. Wouter beëdigd in het bestuur met algemene instemming.
  • Eleonore legt uit wat ‘pitches’ zijn en welke leerling-pitches afgelopen jaar zijn gesubsidieerd. De Oudervereniging geeft financiële ondersteuning aan initiatieven van - en voor leerlingen vanuit de ouderbijdragen. Leerlingen bespreken een initiatief met mentor of docent, via schoolleider wordt leerling gevraagd het initiatief te ‘pitchen’ in een openbare vergadering van de Oudervereniging. Beoordeling op basis van criteria.
  • Vincent (penningmeester) presenteert financiële overzicht 2022/23 en begroting 2023/24. Geen commentaar of vragen. Kascommissie (Rob en Annemarie) verleent décharge. Chris Reitsema meldt zich als lid kascontrole commissie (met Annemarie) voor volgende ALV.
  1. Lezing over hoogbegaafdheid en HB beleid door Erica Swieb en Lenneke Matthyssen

De presentatie is hier te vinden. 

Goedgevulde zaal en veel interactie. HB leeft onder ouders, grote meerderheid heeft kind met (vermoedelijk) HB: Snel denken, anders denken, aparte humor, gevoel voor rechtvaardigheid, ‘slecht kunnen leren’, perfectionisme, hoge gevoeligheid.

Verwonderlijk: talentvolle sporters worden gecoacht en extra getraind om te excelleren, HB kinderen worden vaak als ‘probleem’ gezien. HB beleid van CG wil hier verandering in brengen.

Vraag: Krijgt kind alleen hulp als IQ-test HB aantoont? Neen, alle begeleiding en verdiepend en verrijkend schoolaanbod is toegankelijk voor alle leerlingen die er behoefte/ baat bij hebben.

Vraag: Is er ook aandacht voor ‘Straalangst’ ipv faalangst, bang om het zó goed te doen dat je in het middelpunt van de belangstelling komt te staan? Wens voor het ‘veilig’ uitdelen van cijfers in de klas wordt met docenten besproken (actie ES+LM).

HB is niet een probleem (veel kinderen zijn zelfsturend autonoom) maar kan wel tot problemen leiden: van ‘aangepast succesvol’ (“doe ik t zo wel goed?”, angst om fouten te maken) tot

Onderduikende leerling (wil ‘erbij horen’, geen extra werk/ aandacht, geen te hoge cijfers).

Doelstelling CG: Vooral richten op een veilige leeromgeving voor alle leerlingen, en een ‘growt mindset’ voor talentontwikkeling.

Vraag: Het lijkt dat aanbod van extra uitdaging vooral in bovenbouw, niet onderbouw is? Klopt, in bovenbouw is al een profielkeuze gemaakt, duidelijker welke richting gekozen wordt, geeft raakpunten voor gerichte uitdaging. In onderbouw is keuzerooster vaak al voldoende.

Vraag: Zijn er ook algemene ‘opvoeding tips’ voor ouders om HB kinderen te begeleiden? Komt vanavond niet echt aan de orde, maar is zeker een interessant onderwerp voor de volgende lezing of workshop (actie bestuur OV).

 


 

Kalender